Neštátne zdravotnícke zariadenieNeštátne zdravotnícke zariadenie LC-REN s r.o.  sa zaoberá poskytovaním zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia a mimotelová eliminačná liečba.

Spoločnosť zahájila prevádzku dialyzačného strediska v Lučenci 1. februára 2003. Spoločnosť patrí medzi významných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku a to najmä kvalitou poskytovanej liečby a komplexnou starostlivosťou o pacienta. Prevádzku dialyzačného strediska vo Veľkom Krtíši spoločnosť
LC-REN s r.o. zahájila v septembri 2007. Od októbra 2009 je v spoločnosti zavedený systém kontroly kvality
podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001.

Máme uzavreté zmluvy na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.